Ik zoek werk

IK ZOEK WERK

Als werknemer wilt u zich alleen richten op de opdracht, de baan.
Het moet liefst een baan zijn die uitdagend is, bij uw achtergrond en werkervaring past, waar u zich als werknemer kunt ontplooien en waar duidelijke lijnen zijn.

De ene werknemer wil graag een baan die uitzicht heeft tot een vast contract, de ander zoekt graag nieuwe uitdagingen en zoekt diversiteit, een derde wil graag binnen de branche blijven, of juist een ander vak kiezen.

Wij bieden verschillende vormen van diensten aan werkgevers aan en dat geldt ook voor onze werknemers.
Graag investeren wij in onze Human Capital, want een investering in u is een investering in Legacy.

Kandidaten kunnen op internet een gebruikersnaam en wachtwoord aan vragen en hun dossier zelf invullen en onderhouden. Dit zult u later ook gebruiken voor uw werkbriefjes.
Wij werken op basis van intake afspraken waar wij u zullen interviewen en screenen.

Tijdens dit gesprek nemen wij uw curriculum vitae door en bouwen wij ons personeelsdossier op.

Bij elke kennismakings- en evaluatiegesprek bij de klant zult u begeleiding krijgen van uw persoonlijke intermediair/coach.
Deze zal tijdens de gesprekken aanwezig zijn en zo nodig met de klant tijdens het gesprek of later met u na het gesprek aanvullende informatie over de baan of ontwikkelingen betreffende de opdrachtbespreken.

Eventuele trainingen/ opleidingen vinden op aanwijzing van Legacy plaats en worden vooraf met u doorgenomen.

Bij uw aanstelling dient u rekening te houden met de gedragscodes en protocollen die bij de klant en Legacy gelden. Onder het kopje download kunt u deze terugvinden.

Voor uw borg en zekerheid in het kader van de wet Poortwachter, WIA en ketenaansprakelijkheid zijn wij georganiseerd volgens de normen van Stichting Normering Arbeid.

Dit houdt in dat wij periodiek worden gecontroleerd of wij ons houden aan de criteria van het SNA keurmerk, voor de NEN 4400-1.
U hebt daarom geen zorgen als loondoorbetaling, aansprakelijk gesteld worden voor niet afgedragen belastingen en weet dat u te maken heeft met een betrouwbare partner.

U wordt betaald volgens het cao Uitzendbureau NBBU.